Развиваме качествата на 21. век: Лидерство

Комуникативност, толерантност, целеустременост, воля, емоционална интелигентност.