Как да откриете идеалната специалност

Изборът на специалност предопределя посоката на вашата бъдеща кариера. Тези седем стъпки ще ви помогнат да направите правилния избор. 

Следване в Холандия: Образователна система, специалности и срокове

Холандските университети ви дават невероятен кариерен старт. Прочетете какви са типовете университети и как да кандидатствате. 

Art & Design във Великобритания: Как да оставите изпитващите безмълвни с вашето авторско портфолио?

Портфолиото показва на британските университети, че притежавате невероятен талант и идеи. Ето как да го направите незабравимо. 

Oxbridge: Как да покорите този академичен връх

Оксфорд и Кеймбридж редовно оглавяват световните класации. Прочетете какви са изискванията за прием и как да кандидатствате. 

Медицина във Великобритания: как да последвате призванието си

Ако медицината е ваша цел, Великобритания дава отлично образование и невероятни възможности. Ето как да канидатствате. 

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.