Евгения, курсист по Business English: Езикът е огромно богатство, което открива нови възможности!

Днес обратната връзка е жизненоважна за бизнеса, за да бъдат компаниите, техните партньори и клиенти on the same page и заедно да намират ефективни решения, да изпълняват и провеждат проектите си с win-win резултати. Ето защо във всеки наш курс по английски език в BRITANICA интегрираме feedback форми. С нашите корпоративни клиенти провеждаме две анкети — една след началото на обучението и една след неговия край, в които отправяме въпроси към курсистите как се чувстват в групата, дали отговаряме на техните очаквания и т.н. Свързахме се с Жени от „Инкофудс“ ООД, която заедно със своите колеги покрива вече второ ниво по английски език. Тя ни разказва за нейните впечатления от курса, ползите на работното място и напредъка на групата ѝ.

 Разкажете ни за „Инкофудс“ и за Вас и другите колеги, които посещават курса по бизнес английски.

- „Инкофудс“ ООД е търговска фирма с двадесетгодишна история. Нашите продукти присъстват във всички големи търговски вериги и на традиционния пазар. Групата, която сформирахме, е от специалисти в различни области — логистика, продажби, маркетинг, счетоводство и информационни технологии.

 За какво Ви е необходим английският език във Вашата работа и какви са ползите за Вас от неговото научаване?

- Английският език, като международен език за бизнес комуникация, е необходим в работата ни за писмена и устна кореспонденция с клиенти и партньори, за изготвянето на презентации на нови продукти, за задгранични пътувания и командировки. Темите, които са засегнати  в учебния материал са разнообразни, имат практическа насоченост и реална полза за всички колеги.

 От А2 до B1: как оценявате напредъка по английски език на Вашата група преди началото на курса и сега?

- Нашата група постигна отлични резултати в подобряването на своите лингвистични компетенции и умения — увеличихме набора си от лексика, затвърдихме старите и получихме нови граматични знания, подобрихме способността си да общуваме и разбираме. И ако в началото на миналата година, когато започвахме курса с ниво А2, изпитвахме трудности при съставянето  на изреченията, то сега — вече Ниво В1, пишем имейли, провеждаме разговори. Дори спорим и се шегуваме на английски език!

 Какво в процеса на обучение смятате, че допринася най-ефективно за надграждането на Вашите знания?

- Учим се посредством собствените грешки и тези на другите, като се справяме много по-ефективно с усвояването на нови знания. Дължим добрите резултати освен на упорития труд и постоянство ни, така и най-вече на нашия всеотдаен преподавател мис Елена. Благодарение на своя дългогодишен опит, тя успява да предаде своите знания с много примери на достъпен и разбираем език, както и да ни зарази със своя ентусиазъм.

 Какво Ви стимулира най-много в ученето на английски в група?

- Когато работим в екип, където всеки има поле за изява. Това мотивира колегите и спомага  за изграждането на нашия малък, но задружен колектив. Освен че изучаваме чуждия език, ние имаме възможност да опознаем и разберем нови и интересни неща за себе си и другите. Въпреки различията във възрастта, в професионалния и личен опит и в позициите, които заемаме, нас ни обединяват желанието и стремежа за получаване на нови знания и умения.

 Защо на работа днес трябва да умеем да комуникираме на английски език – езика на 21-ви век?

- С развитието на интернет и социалните мрежи и  процесите на глобализация да владееш английски език е задължително. Освен че разширява кръгозора, това култивира и качества като упоритост, трудолюбие, креативност, целеустременост и борбеност. Защото да изучаваш чужд език никак не е лесно. Изисква се много упорита работа, часове учене, четене и писане на домашни. Езикът е огромно богатство, което открива нови възможности в личен и професионален план. Не ги пропускайте!

Свържете се с Мениджър Корпоративни клиенти Стела Русинова тук, за да съдействаме с организирането на курс по английски език и за Вашата компания.

ПОДОБНИ

English at Work – 3 начина да заговорите смело на английски език

Познато ли ви е това чувство на притеснение, когато искате да се изкажете на английски? Ако сте решили, че е крайно време да се отпуснете да говорите на този език, то имаме 3 съвета точно за вас.

Mind your English: От офис бъркотия към щастлива развръзка

Изпитвали ли сте някога трудност при общуването на английски език в офиса? И ние си признаваме с вдигната ръка.

6 причини да изучавате английски

Английският е официален език на 53 държави, говори се от на 400 милиона души, и е основният език в света на бизнеса.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.