Развиваме качествата на 21-ви век: Комуникация

В BRITANICA държим на активната и динамична комуникация с децата и техните родители, което допринася за изграждането на нашата общност.

Защо Skills Gap е важен показател за Вашата компания?

След проучване на Cambridge се извежда резултат, че съществува 40% Skills Gap във фирмите. А как може да се намали стойността на този показател във Вашата компания?

Магията от книгата „Хари Потър“ оживява в BRITANICA Гео Милев

В края на октомври настъпва времето, когато във филиалите на BRITANICA се готвим заедно за вълшебства, магически отвар

Аз мога да чета на английски език

Eдна от основните ни цели, е да възпитаме у децата на BRITANICA любов към книгите още от ранна детска възраст.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.