А моят тийнейджър притежава ли това, което търсят днешните работодатели?

За тийнейджърите съвсем скоро ще дойде моментът, в който ще пристъпят към друг етап от своето развитие – академичен и професионален. Затова е изключително важно още от сега да усъвършенстват качествата, на които държат работодателите на 21-ви век. В динамичната и комплексна среда на съвременния бизнес уменията на един успешен кандидат за работа и служител са се променили толкова много, че вече далеч не е достатъчно да може да пише и говори грамотно. На база на същите тези качества Вашият тийнейджър ще бъде оценяван на интервю за стаж, университет или работа. 

И съвсем естествено е да си зададете въпроса: „А моят тийнейджър притежава ли тези умения?“ Можете да си отговорите сами, като отбележите с  или Х кои от тези „изисквания“ покрива Вашето дете:

      Критично мислене:
☐ Моят тийнейджър може ли да взима най-доброто решение, когато има различни опции?
☐ Успява ли да претегли силни, слаби страни и алтернативи?
☐ Може ли да прецени каква информация му е необходима, за да направи своя избор и накрая да обоснове своето решение със силни аргументи?
     
      Комуникативни умения:
      Разбиране на информация
☐ Моят тийнейджър успява ли ефективно да усвои информация от различни източници и след това успешно да я приложи на практика?
     
      Писмени умения
☐ Моят тийнейджър може ли да създава граматически и логически свързани текстове?

      Активно слушане и говорене
☐ Моят тийнейджър умее ли да слуша събеседниците си активно и своевременно да анализира информацията, която получава?
☐ А отдава ли му се да се изказва ясно и отчетливо?
     
      Умения за запомняне на нова информация
☐ Моят тийнейджър притежава ли способността да прилага ефективни техники за запомняне на нови неща?
     
      Креативно мислене
☐ Моят тийнейджър проявява ли ентусиазсъм в проектите, с които е ангажиран?
☐ Притежава ли иновативно мислене ('out of the box thinking') и прилага ли нестандартни методи за разрешаване на определени казуси?

      Личностни и социални качества:
      Работа в екип
☐ Моят тийнейджър умее ли да работи с други хора?
☐ Може ли да бъде част от екип и да допринася ефективно за постигане на общата цел?
☐ Вслушва ли се в мнението на другите?
☐ Умее ли да си сътрудничи и да уважава решението на групата или предпочита самостоятелно да върши своята задача?
     
       Технически/Компютърни умения
☐ Моят тийнейджър справя ли се със самостоятелни проекти – презентации, графики, списъци?
☐ Интересува ли се от техническите процеси, които стоят зад дадени задачи или просто предпочита да играе игри?
     
      Отговорност
☐ Моят тийнейджър може ли да изпълнява поставените му задачи, без да му бъде напомняно?
☐ Готов ли е да отдели допълнително време, за да ги завърши успешно?
     
       Инициативност
☐ Моят тийнейджър притежава ли способността да идентифицира определени нужди/препятствия, които пречат за постигането на по-добър резултат?
☐ А би ли се включил доброволно, за да помогне в разрешаването им?
     
       Надеждност/Точност
☐ Моят тийнейджър може ли да бъде определен като човек, на когото може да се разчита?
☐ Ще уведоми ли предварително своя родител/учител/работодател, ако не може да се справи с дадена задача?
☐ Точен ли е за училище, срещи и други уговорки?

Това са някои от най-търсените качества от работодателите в 21-ви век. А Вашият тийнейджър притежава ли ги?
Ако сте отговорили положително на повечето въпроси – Вашият тийнейджър е готов да посрещне предизвикателствата на съвременния свят (университет, работа).
Ако  преобладава отговорът „НЕ“, не се притеснявайте! Тийнейджърът Ви има време да работи върху тях. Ние от BRITANICA се фокусираме върху голяма част от тези умения и подкрепяме своите ученици в това да ги развият и поддържат.