Изберете филиал като сортирате по

София

 • Бели Брези
  ул. "Хайдушка гора" 48Б
  02 466 6500
 • България
  бул. "България" 53, ет.2
  02 466 6570
 • Гео Милев
  ул. "Едисон" 47
  02 466 6535
 • Лозенец
  ул. "Голо бърдо" 22
  02 466 6525
 • Люлин
  бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2
  02 466 6560
 • Мадрид
  ул. "Константин Фотинов" 2
  02 466 6545
 • Младост 1
  бул. "Йерусалим", бл.12
  02 466 6550
 • Младост 2
  бул. "Андрей Ляпчев" 74
  02 466 6565
 • Орлов мост
  ул. "Тулово" 7
  02 466 6520
 • Плиска
  Кв. "Изток", бл. 5
  02 466 6530
 • Прага
  бул. "Прага" 18
  02 466 6510
 • Ситняково
  ул. "Борис Христов" 2А, ет.2
  02 466 6575

Пловдив

 • Пловдив
  ул. "Гладстон" 2
  032 599 520

Варна

 • Севастопол
  бул. "Княз Борис I" 53
  052 999 600
 • Чайка
  жк "Чайка", бл. 68, партер
  052 999 605

Бургас

 • Бургас
  ул. "Патриарх Евтимий" 26
  056 999 810

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.