Business English Communication Class - A1/ A2

начало на
курса

януари-февруари

април

юни-юли

септември-октомври-ноември

брой
часове

126 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн за самостоятелна подготовка

посещения
седмично

3 пъти по 4 уч. ч. (в делнични дни)

2 пъти по 5 уч. ч. (съботно-неделен)

 

    Курсът се провежда и ONLINE

Искате бързо да навлезете в деловия английски език?

Business English Communication Class е програма, разработена специално за тези от вас, които имат желание да учат английски език през призмата на бизнес нуждите си. С курсовете развивате както езиковите си компетенции, така и надграждате уменията и качествата, които са пряко свързани с кариерата и развитието ви.

С курса развивате уменията си за четене, писане, слушане с разбиране и говорене. Усвоявате лексика и граматика и изграждате умения да прилагате наученото по естествен начин в практиката – в офиса, на командировка, на интервю и т.н. Наблягаме и на редица важни умения като подготвяне на CV, разговор по телефон, организиране и провеждане на срещи, съставяне на доклад и т.н.


Първото от четирите бизнес нива ви дава важната основа, върху която да стъпите при изграждането на езиковите си компетенции. При успешно завършване на ниво А1 ще можете да:

 • Разпознавате познати думи и фрази, отнасящи се за вас, колегите или заобикалящата среда;
 • Четете и разбирате познати имена, думи и основни изречения;
 • Участвате в базисен разговор за ежедневни теми;
 • Попълвате формуляри с лични данни;
 • Изписвате основни фрази и изречения.

В това ниво добивате повече увереност в ежедневната си комуникация. Познания по английски във всички езикови компоненти се надграждат и ви дават повече самостоятелност. При успешно завършване на ниво А2 ще можете да:

 • Разбирате фрази и често употребявана лексика, свързани с личните ви интереси;
 • Улавяте основните мисли в кратки и ясно съобщения и обявления;
 • Четете кратки базисни текстове;
 • Намирате специфична информация във всекидневни писмени материали;
 • Четете и разбирате кратка ежедневна кореспонденция;
 • Комуникирате по рутинни задачи, изискващи размяна на ежедневна информация;
 • Пишете кратки базисни съобщения и кореспонденция.

Сертификат

В края на всяко ниво се полага финален устен и писмен изпит. Всеки курсист получава сертификат, в който са посочени постигнатите резултати по време на курса и на финалните изпити. Сертификатът удостоверява вашите знания по английски език в рамките на България.

Business Your English with BRITANICA

Как да се запишa

1

Свържете се с нашите преподаватели за онлайн тест и консултация, за да определим нивото Ви на владеене на английски.

2

След като заедно разгледаме Вашите резултати, ще обсъдим подходящия за Вас курс спрямо тях и целите Ви.

3

Когато всичко е уточнено остава само да финализирате процеса по записване и да закупите учебници.

4

Последната стъпка е да заповядате за първия си час по английски език онлайн.

Запазете час за онлайн тест и консултация с нас.ЗАПАЗВАНЕ