Business English Executive Class - B1/ B2

начало на
курса

януари-февруари

април

юни-юли

септември-октомври-ноември

брой
часове

126 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн за самостоятелна подготовка

посещения
седмично

3 пъти по 4 уч. ч. (в делнични дни)

или 2 пъти по 5 уч. ч. (съботно-неделен)

 

    Курсът се провежда и ONLINE

 

Искате да усъвършенствате английския си и в същото време да работите върху важни мениджърски качества и умения?

В BRITANICA осъзнаваме амбициите ви бъдете успешни професионалисти в своите сфери. Ето защо курсовете по бизнес английски са изключително практически насочени и ви дават възможност за езиково, личностно и кариерно израстване.

В Business English Executive Class изучавате бизнес английски на високо ниво в симулирана работна среда, като дискутирате и решавате реални казуси от съществуващи световни корпорации.

Програмата работи върху важните качества и умения, неизменни за съвременния лидер, който иска да бъде успешен в кариерата си. Разигравате ситуации, в които всеки мениджър попада – корпоративна среща, бизнес преговори, делегиране на задължения и т.н.


Нивото е ключово и ви дава важни познания за пълноценна работа на английски като разширява диапазона от теми, върху които можете да говорите и да се аргументирате. При успешно завършване на ниво B1 ще можете да:

 • Разбирате основните точки в ясна и целенасочена реч по познати въпроси;
 • Разбирате основните точки в много радио и телевизионни предавания свързани с актуални събития;
 • Четете и разбирате текстове, изградени от широко използвана лексика или бизнес терминология;
 • Четете и разбирате професионална кореспонденция;
 • Участвате пълноценно в повечето ситуации, които биха могли да възникнат при пътуване;
 • Участвате пълноценно в разговори по познати теми без предварителна подготовка;
 • Аргументирате и обяснявате решения и планове;
 • Пишете кореспонденция свързана с преживявания и впечатления;
 • Пишете текст по познати теми.

Вече имате богат речников и граматически запас, които ви позволяват да навлизате в непознати теми и дискусии, да се информирате по различни теми и да бъдете пълноценен и активен комуникатор. При успешно завършване на ниво B2 ще можете да:

 • Разбирате лекции и дълги речи и да следвате сложни аргументи за сравнително непознати теми;
 • Разбирате повечето телевизионни и радио новини и програми за актуални събития;
 • Четете статии и репортажи свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • Общувате гладко и спонтанно;
 • Активно да дискутирате, изразявате мнение и гледна точка;
 • Презентирате ясно и деталйно по различни теми;
 • Напишете есе,  доклад и детайлни текстове от различно естество.

Сертификат

В края на всяко ниво се полага финален устен и писмен изпит. Всеки курсист получава сертификат, в който са посочени постигнатите резултати. Сертификатът удостоверява вашите знания по английски език в рамките на България.

Как да се запишa

1

Свържете се с нашите преподаватели за онлайн тест и консултация, за да определим нивото Ви на владеене на английски.

2

След като заедно разгледаме Вашите резултати, ще обсъдим подходящия за Вас курс спрямо тях и целите Ви.

3

Когато всичко е уточнено остава само да финализирате процеса по записване и да закупите учебници.

4

Последната стъпка е да заповядате за първия си час по английски език онлайн.

Запазете час за онлайн тест и консултация с нас.ЗАПАЗВАНЕ