Cambridge English: Business (BEC Vantage) / (BEC Higher)

начало на
курса

януари-февруари

септември-октомври

https://quiz.britanica-edu.org/?type=BUSINESS

брой
часове

BEC Vantage - 110 уч. ч.

BEC Higher - 120 уч. ч.

посещения
седмично

BEC Vantage - 2 пъти по 3 уч. ч.

BEC Higher - 3 пъти по 3,5 уч. ч.

    Курсът се провежда и ONLINE.

Искате да притежавате международно признат сертификат, който отваря врати в бизнес средите?

Сертификатите BEC Vantage (отговарящ на B2 от Общоевропейската езикова рамка) и BEC Higher (отговарящ на С1 от Общоевропейската езикова рамка) са международно признати бизнес сертификати на Cambridge English. Темите, които се разглеждат във всички компоненти на изпитите, са с широка бизнес насоченост от различни сфери – банково дело, финанси, маркетинг, човешки ресурси, продажби и счетоводство.

Курсът е разработен за професионалисти от различни сфери – сертификатът по бизнес английски ви дава преднина при кандидатстване за нова позиция, разработване на проекти, преквалификация, кандидатстване за повишение и т.н. Курсът е подходящ и за кандидат-студенти, които искат да учат в бизнес училища или MBA специалности.

Освен че затвърждава нивото ви на английски, курсът за сертификат е полезен заради разнообразието си от теми. Научавате много за различните бизнес сфери и срещате професионалисти с различни познания и опит, с които заедно решавате казуси. Така разширявате хоризонтите си и повишавате креативността си в намирането на решения на различни проблеми.

Върху какво работим?

Курсът BEC е фокусиран върху всеки един компонент на изпита и неговите специфики. Подготовката по елементите ще ви помогне да вземете изпита и да развиете качества, които да ви направят още по-успешен специалист.

  • Speaking – при двата бизнес сертификата се разиграват реални ситуации от професионалния живот – презентации, дискусии, преговори, представяне на хора и идеи и т.н. В курса се учим не само как гладко да говорим и презентираме, но и как да въздействаме и мотивираме, как да общуваме конструктивно и да следваме дадена цел. Ключовото понятие е ефективност.
  • Writing – заданието в тази секция има конкретни параметри, които трябва да бъдат покрити. Отново фокусът е върху ефективността – как ясно, кратко и точно да предадем информация, защитаваме идея и комуникираме така, че всеки да ни разбере. Курсът ни учи как да сме ефективни комуникатори, как да разделяме формалния от неформалния стил и да адресираме до конкретна публика по най-релевантния начин.
  • Reading – в забързаното ни работно ежедневие не винаги имаме време да прочетем бавно и внимателно всеки имейл. Затова в курса се учим как бързо да намираме основната информация и да търсим за специфични детайли. Развиването на това качество е огромен плюс в практиката на всеки професионалист.
  • Listening – развиваме уменията за възприемане. Работим със записи от интервюта, работни оперативки, преговори, радио-дебати и т.н.

BRITANICA е оторизиран изпитен център на Cambridge English. Това означава, че записвайки се при нас вие попадате на експерти, които са в самото ядро изпитния процес и познават всеобхватно модела и неговите специфики. Нашите преподаватели са и изпитващи по формата. Те познават всеки детайл, който е важен за успешното преминаване на изпита.

Как да се запишa

1

Свържете се с нашите преподаватели за онлайн тест и консултация, за да определим нивото Ви на владеене на английски.

2

След като заедно разгледаме Вашите резултати, ще обсъдим подходящия за Вас курс спрямо тях и целите Ви.

3

Когато всичко е уточнено остава само да финализирате процеса по записване и да закупите учебници.

4

Последната стъпка е да заповядате за първия си час по английски език онлайн.

Запазете час за онлайн тест и консултация с нас.ЗАПАЗВАНЕ
Като оторизиран изпитен център BRITANICA предлага голямо разнообразие от изпитни дати за своите кандидати. Регистрация за изпит може да направите онлайн.РЕГИСТРАЦИЯ