General English Classes - А1/ А2/ B1/ B2

начало на
курса

януари-февруари

април

юни-юли

септември-октомври

брой
часове

126 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн за самостоятелна подготовка

посещения
седмично

3 пъти по 4 уч. ч. (в делнични дни)

или 2 пъти по 5 уч. ч. (съботно-неделен)

 

 

    Курсът се провежда и ONLINE

Искате да общувате на английски и да постигате бързи резултати?

Курсът по общ английски език е разработен за тези от вас, които искат да изградят и усъвършенстват знанията си и да използват езика в своето ежедневие. Ситуациите и темите, на които се набляга в цикъла от курсове, са свързани със срещи с приятели, неформални разговори, пътувания и ежедневни дейности.

Какви са основните цели на програмата?

General English се фокусира основно върху комуникацията. Изграждаме уверени комуникатори, които се чувстват комфортно със знанията си по английски език и могат да участват активно в писмена и устна комуникация. Помагаме ви не просто да усвоявате думи и правила, а да можете автоматично и естествено да ги използвате в ежедневието си.

Как постигаме целите?

Надграждаме
Програмата е разработена по метод, чрез който плавно надграждаме езиковите умения, за да можете поетапно и естествено да навлезете в спецификите на езика. Всяко едно ниво надгражда предишното, усложнява граматиката и лексиката и ви дава все повече свобода и автономност.

Мислим на английски
В BRITANICA говорим само на английски. Това ви помага да мислите на езика от самото начало, без да преминавате през български превод.

Упражняваме
Работим на групи и разиграваме диалози, за да ви подготвим за реалните ситуации, в които ще използвате знанията си.

 

При успешно завършване на ниво А1 ще можете да:

 • Използвате лексика и базови изрази по конкретни теми от основна необходимост;
 • Разпознавате познати думи и изрази от обкръжението си;
 • Разчитате и разбирате познати думи, фрази и изрази;
 • Говорите за себе си и живота си; Общувате с кратки изречения на познати теми;
 • Изписвате кратки изречения и да попълвате формуляри с лични данни.

При успешно завършване на ниво А2 ще можете да:

 • Разбирате фрази и често използвани думи, свързани с теми от ежедневието;
 • Разбирате основния смисъл на кратки и ясни послания и съобщения;
 • Четете кратки базисни текстове и лична кореспонденция;
 • Намирате лесно достъпна информация от реклами, брошури, менюта, разписания и т.н;
 • Комуникирате за рутинни задачи, изискващи точни и конкретни въпроси и отговори по позната тема;
 • Поддържате кратък основен общ разговор;
 • Описвате със серия от кратки изречения познати обекти и явления;
 • Пишете кратки бележки и кореспонденция.

При успешно завършване на ниво B1 ще можете да:

 • Разбирате основните моменти в ясна, стандартна реч по често срещана тема;
 • Разбирате основните моменти на много радио и телевизионни програми по актуални теми или такива от професионален или личен интерес;
 • Разбирате и четете текстове, с често употребявана лексика;
 • Четете и разбирате описание на случки, чувства или желания в лична кореспонденция;
 • Общувате в повечето ситуации, които биха могли да изникнат при пътуване;
 • Влизате в дискусия по теми, които са познати, или които ви интересуват;
 • Свързвате изречения, за да опишете опит и случки, мечти, стремежи и амбиции;
 • Аргументирате или обясните накратко мнение и план;
 • Разкажете история, филм или книга;
 • Пишете лична кореспонденция;
 • Пишете структуриран текст по позната тема.

При успешно завършване на ниво вие ще можете да:

 • Разбирате лекции и дълги речи и да следвате сложни аргументи за сравнително непознати теми;
 • Разбирате повечето телевизионни и радио новини и програми за актуални събития;
 • Разбирате повечето филми;
 • Четете статии и репортажи свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • Четете съвременна проза;
 • Общувате сравнително гладко и спонтанно;
 • Активно дискутирате, изразявате мнение и гледна точка;
 • Говорите ясно и детайлно по различни теми; Изразявате мнение по тема;
 • Напишете есе, доклад или детайлни текстове от различно естество.

Сертификат

В края на всяко ниво се полага финален устен и писмен изпит. Всеки курсист получава сертификат, в който са посочени постигнатите резултати. Сертификатът удостоверява вашите знания по английски език в рамките на България.

 

Как да се запишa

1

Свържете се с нашите преподаватели за онлайн тест и консултация, за да определим нивото Ви на владеене на английски.

2

След като заедно разгледаме Вашите резултати, ще обсъдим подходящия за Вас курс спрямо тях и целите Ви.

3

Когато всичко е уточнено остава само да финализирате процеса по записване и да закупите учебници.

4

Последната стъпка е да заповядате на първия си час по английски език онлайн.

Запазете час за онлайн тест и консултация с нас.ЗАПАЗВАНЕ