Сертификатен курс IELTS

начало на
курса

през цялата година

брой
часове

130 уч. ч. (110 уч. ч. присъствено + 20 уч. ч. онлайн за самостоятелна подготовка)

посещения
седмично

2 пъти седмично по 5 уч. ч.

    Курсът се провежда и ONLINE.

Предстои ви кандидатстване за обучение или работа в чужбина?

IELTS е един от най-универсалните изпити за сертифициране на английски език. Той е високо приложим както в академичния свят, така и при търсене на работа в чужбина. Изпитът е със силна практическа насоченост. Сертификатът IELTS е с двугодишна валидност и показва реално текущото ви ниво на владеене на английски език.

IELTS има два модула, в зависимост от целите, за които ви трябва:

  • Академичен (Academic) – този модул е подходящ за хора, които искат да кандидатстват за бакалавърска или магистърска програма в международен университет.
  • Общ (General) – този модул е за хора, които искат да работят в англоезична държава (Австралия, Великобритания, Нова Зеландия, Канада, САЩ).

Изпитът проверява уменията на кандидатите в четирите езикови области – слушане, четене, писане и говорене. Частите, свързани с уменията слушане и говорене, са еднакви за всички кандидати, а частите за писане и четене се различават в зависимост от това дали става дума за Академичния или Общия модул на изпита.

Оценяването в IELTS е по 9-бандова система. Най-често изискваната оценка от институции и учебни заведения е 6.5 – 7.0.

Курсът на BRITANICA

Подготовката в BRITANICA акцентира върху Академичния модул на IELTS. Основната цел е постигането на възможно най-висок индивидуален резултат на изпита. За целта английският език се надгражда до изключително високо ниво, което ще ви помогне и в бъдещия ви академичен или професионален живот.

Темите, които се разглеждат по време на курса, са практически, свързани с различни области от съвременния живот (IT технологии, иновации, образование, наука, изкуство, бизнес, история, културно богатство и др). Всяка секция на изпита се упражнява чрез допълнителни материали до пълното ѝ овладяване.

  • Хорариумът в BRITANICA е 110 часа – в тях влизат и 4 подготвителни теста по формата на изпита.
  • Допълнително получавате 20 часа за онлайн самоподготовка, които включват и още един тест.

BRITANICA има златен статут издаден от Британски съвет, което означава, че имаме сериозен опит в подготовката на кандидати за IELTS.
Британски съвет е единствената оторизирана институция за провеждане на изпита.

Как да се запишa

1

Свържете се с нашите преподаватели за онлайн тест и консултация, за да определим нивото Ви на владеене на английски.

2

След като заедно разгледаме Вашите резултати, ще обсъдим подходящия за Вас курс спрямо тях и целите Ви.

3

Когато всичко е уточнено остава само да финализирате процеса по записване и да закупите учебници.

4

Последната стъпка е да заповядате за първия си час по английски език онлайн.

Запазете час за онлайн тест и консултация с нас.ЗАПАЗВАНЕ