Как да станем велики изобретатели – една история от Young Explorers Club

Клубът е обещание за нови знания, забавления и приятелства. Няколко нива учат заедно както най-много обичат – с игри, проекти и творчество.

За BRITANICA и големите сърца

Обичаме коледните истории, не само защото ни стоплят, когато е най-студено, и не единствено, защото много добре вървят с горещ шоколад, а защото ни напомнят кои са важните неща. Ето такава ще е тази история.

Методи на преподаване на тийнейджъри с Диляна Христова

Работата с тийнейджъри е много специфична, затова молим мис Диди да ни разкаже от първа ръка за методите, които прилагаме, за да изграждаме децата като истински лидери.

Методи на преподаване на малки деца с Десислава Гатовска

Децата са много прозорливи. Много често ми споделят неща, които и възрастните не забелязват или пък ми дават съвети как да правим часовете по-интересни.

Love to Learn: „Историите на BRITANICA” с Movers и Мария Александрова

През годината се учим на толерантност и работа в екип. „На децата им е трудно да възприемат тези големи думи. Затова реших да ги подплатя с игра."

Love to Learn: “Как развиваме личности“ с Габи Панова

В BRITANICA правим обучението забавно с интересни занимания, които стимулират мисловната дейност и креативността на децата.

Love to Learn: "Как превръщаме знанията в умения“ с Яна Попова

Обучението в BRITANICA е по-специално с това, че се стремим да мотивираме децата сами да искат да изучават английски език и да имат желанието да се развиват.

Love to Learn: "Kaк превръщаме знанията в умения" с Даниела Пеева

Всяка една задача започва с въпрос, който не очаква директен отговор, а обръща внимание на средата, в която е детето, за да го свърже с нещо познато.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.