PET for Schools: трамплин към върхови постижения в английския

Cambridge English: Preliminary (PET) е основополагащ изпит по английски, който се равнява на ниво B1 от общоевропейската езикова рамка. Форматът PET се предлага в два варианта: за възрастни (PET) и за ученици (PET for Schools). Те следват един и същ формат и са равни по трудност, но текстовете във всеки от тях са съобразени с възрастта на кандидатите. Задачите в ученическия PET са базирани на теми, близки до живота на юношите, като училище, хобита и интереси.

Явяването на PET for Schools прави учениците по-уверени в своите езикови способности и e важна стъпка към следващите предизвикателства на FCE, CAE и СРЕ. Подготовката по формата на изпита изгражда умения за диагонален прочит с цел разбиране на основната идея от текст (skimming) и търсене на факти (scanning), улавяне на нагласите на говорещите, изказване и защитаване на лично мнение, и писане на цялостен, логически последователен текст. Тези способности са ключови при полагането на следващите изпити на Cambridge.

Изпитът е разделен на три секции: Reading & Writing, Listening и Speaking.

Reading & Writing

Първата секция се състои от 8 части: пет за Reading и три за Writing. Reading включва голям набор от текстове като бележки, електронни писма, пощенски картички и статии. Учениците трябва да покажат, че умеят да извличат основната идея, да боравят с факти и да вникват в нагласите на говорещите.

Писмената част започва с трансформации: дава ви се изречение, което трябва да преобразувате с помощта на ключова дума, като използвате различна граматична структура, но запазите същия смисъл. Следващите две задачи включват написването на кратко съобщение и на по-дълъг текст като писмо или кратка история. Секцията Writing изпитва дали учениците могат да използват основни граматични структури и да перифразират информация. Оценката на писмените задачи се формира спрямо това дали текстът е съобразен с поставената тема, дали е добре организиран и дали включва целия арсенал от научената лексика и граматика. Времето за работа по цялата секция е час и половина.

Listening

Секцията Listening съдържа 25 въпроса в четири части. В първите две се пускат записи, придружени от въпроси с три възможни отговора. Следващата част включва текст с липсваща информация, която кандидатите трябва да попълнят спрямо чутото в записа. Секцията завършва с диалог на тема от ежедневието, към който има шест твърдения. Задачата на учениците е да определят всяко твърдение за вярно или невярно. Времето за работа е 30 минути и 6 минути за прехвърляне на отговорите.

Speaking

Последният компонент проверява дали учениците могат да се изразяват гладко на английски. Секцията започва с въпроси на персонални теми като роден град, семейство, училище, хобита и интереси, и техните планове за бъдещето. Във втора част, изпитващият излага хипотетичен проблем и показва на учениците картинка с няколко възможни решения. Кандидатите трябва да обсъдят помежду си кой е най-добрият модел на действие. След това, те трябва да опишат зададена фотография. Speaking завършва с разговор на тема, свързана със снимката от миналата част, като всеки трябва да изрази своята гледна точка. Цялата секция трае 10-12 минути.

Cambridge English предоставя няколко допълнителни упражнения за ниво В1-В2. Можете да ги откриете на този линк.

Формиране на оценката

Общата дължина на изпита е 2 часа и 20 минути. Оценката се формира на база на трите компонента, като Reading and Writing носи 50% от крайния резултат, а Listening и Speaking – по 25%. Получените точки се приравнява към следната скала.

Успешното полагане на PET for Schools е ценна подготовка за по-сложните изпити като FCE, CAE и CPE. Добра оценка означава, че кандидатите са усвоили изцяло познанията на ниво В1, а тези с върхови постижения (Pass with Distinction) дори са успели да го надскочат и да навлязат в B2. Именно затова в BRITANICA полагаме огромно старание да подготвим курсистите за този изпит. При нас годишното обучение трае 165 учебни часа, като курсът е съгласуван с учебната програма в училище. След края на обучението, учениците са готови да започнат своя поход към експертно владеене на езика.