Подготовката за езиков изпит: генерална репетиция за университета

Много ученици гледат на езиковия изпит само като на стъпка към желаното учебно заведение. Само че по време на подготовката за сертификатите на Cambridge (FCE, CAE или CPE) или за IELTS се включва развиването на различни методи на четене, active listening и critical thinking. Тези техники са ключови не само по време на вашето следване, но и в която и индустрия да работите по-нататък. Ето какви умения ще придобиете, докато се готвите за езиков изпит:

1) Skimming and Scanning

По време на своето следване, ще се сблъскате с огромен набор от академични материали. За да се справите с тях, можете да приложите техниките за бърз прочит skimming и scanning: Започвате, като преглеждате текста бегло, с цел да се запознаете с темата и общата насока. След това прочитате материала по-бавно, като се фокусирате върху основната идея, ключови моменти и тезата на автора. Тази стратегия е силно застъпена по време на подготовката за секциите Reading и Listening.

2) Writing in Different Formats

След започването на вашето следване, писането на академично есе ще се превърне във ваше ежедневие. Форматът му следва композицията на есето от секцията Writing от Cambridge Assessment English или IELTS: въведение, изложение, заключение. Докато се подготвяте за изпит, вие свиквате с основната конструкция, и се научвате да излагате своите аргументи в отделни параграфи. Запознавате се и с различни форми на изразяване и свиквате да боравите с официалния регистър.

Освен аргументативно есе, вие упражнявате и писане на текст във формата letter, email, review, summary и report. По този начин се запознавате със структурата и изискванията на всеки един тип текст и можете да се изразявате успешно във всякакъв контекст.

3) Critical Thinking

В университета няма да бъде достатъчно просто да прочитате материала, но и рутинно да го подлагате на критически анализ. James Ryan, директор на Harvard Graduate School of Education, дефинира умението за критическо мислене като: “the ability to identify the strengths and weaknesses in arguments and to be able to decide which argument — though not perfect — is stronger and truer to the law and the facts.” Умението е трудно да бъде усвоено, защото зрелостниците са склонни да приемат информацията в учебници наготово, без да се опитат да преценят дали всяка гледна точка е добре аргументирана. Можете да промените това, като, си задавате следните въпроси, докато четете:

  • Каква е тезата на автора?
  • Какви доказателства дава, за да докаже своята гледна точка?
  • Има ли пропуски в аргументацията му?

Критическото мислене е ключова част от подготовката за езиков изпит. В секцията Reading трябва не просто да четете и да извличате факти, но и да отговаряте на въпроси, свързани с нагласата на автора. В процеса на подготовка, вие свиквате да прилагате тази техники винаги, когато се сблъскате с аргументативен текст.

4) Active Listening

По време на лекция, ще трябва да можете да разберете материала на място и да си направите достатъчно записки, които по-късно да ви помогнат по време на преговор. За целта трябва да усвоите техниката на active listening(активно слушане), която ви позволява да се фокусирате изцяло върху казаното и да го разберете възможно най-бързо. Това умение ще бъдат развито по време на подготовка за секцията Listening.

5) Time Management Skills

Created by Schantalao - Freepik.com

Ключово за постигането на висока оценка на изпит е умението ви за time management. Това важи в пълна сила и за езиков изпит. Обикновено имате много въпроси, които трябва да прочетете и да обмислите. Ако нямате подходяща стратегия, може да не успеете да отговорите на всичко.

Добра стратегия, която ще научите при подготовка за езиков изпит, е решаване съгласно правилото 80/20 на италианския икономист Vilfredo Pareto. На 80% от въпросите, които ще срещнете, вероятно ще можете да отговорите веднага. За останалите 20% ще трябва да помислите по-внимателно. Не е необходимо да стигнете до отговори на всички въпроси от първия път – ако срещнете въпрос, на който не можете да отговорите, го оставете и се върнете на него само ако ви остане време.

6) Self-Аssessment

За да бъдете успешни като студенти, трябва да можете да давате обективна оценка на своя труд. Това умение ви помага да прецените не просто докъде сте стигнали в своята подготовка, но и дали стратегиите, които прилагате за учене, вършат добра работа.

По време на вашата езикова подготовка можете често да решавате примерни тестове, които да ви дават обективна оценка на вашето ниво. На секции като Speaking и Writing, имате скала за оценяване, на базата на която можете сами да си поставите оценка. Това ви позволява сами да идентифицирате кои са вашите силни страни и къде трябва да положите повече усилия.

Подготовката за езиков тест не се простира само до подобряване на вашето езиково ниво. Паралелно с вашите умения по английски, вие се подготвяте и за следване според чуждестранната система на обучение. В BRITANICA акцентираме върху развиването на допълнителни умения, които ще ви бъдат от полза във всяка ситуация. В процеса на подготовка, вие усвоявате ценни умения като диагонален прочит, критично четене, активно слушане, водене на записки и умение за управление на времето. Освен това, вие изучавате стратегии за самооценка, които ви позволяват да оцените труда си безпристрастно. Това ви позволява да откриете оптималната стратегия за вас, която ще ви превърне в успешни студенти и служители.

Заглавна снимка: Created by Freepik

ПОДОБНИ

Study Smart, Not Hard: 6 техники за ефективно учене в университета

С правилните стратегии можете да учите по-бързо с по-малко усилия. 

Образование в чужбина: Полет към нова страница

Образованието в чужбина ви дава възможности за израстване далеч отвъд рамките на класната стая. 

Как да изберете идеалния университет за вас

Добрият университет ви отваря врати към безброй много възможности. Седем критерия, които трябва да вземете предвид при избор на учебно заведение. 

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.