Сертификатният курс – пътят към целта и голямото израстване

Пътуването – физическо и метафизично, е процес, издигнат култ в модерните времена. Днес смятаме, че крайната цел е мотиватор, но не е по-важна от пътя, който изминаваме, за да я постигнем. Докато пътуваме ние откриваме много за света и себе си, излизаме от зоната си на комфорт, преживяваме приключения, порастваме.
Можем ли да отнесем тази модерна философия към сертификатните курсовете на BRITANICA? Допитваме се до Mr. Сандро за малко повече информация. Обобщаваме я в три абзаца – отговарящи на схемата мотив-пътуване-цел. Приятно четене:

Първоначална мотивация

Факторите, които мотивират курсистите да изкарат сертификат на Cambridge, са наистина много – от лични, през академични и професионални.
Най-очевидната причина е, че над 6000 образователни институции приемат CAE като доказателство за владеене на английски език. Сред тях са и 100% от университетите във Великобритания. Международната тежест и престиж на Cambridge са неoспорими и действат като сериозна мотивация за курсистите.

Сертификатът е с доживотна валидност, което е рядкост за подобен тип документи и само по себе си е сериозен подтик. 

Предизвикателството е друг интересен мотив, който задвижва търсещите академично приключение. Подготовката и явяването на изпита неминуемо повишават нивото на езика, а увереността, която дава високият резултат е безценна.

Курсът като път

Специфичното на курсовете за сертификат е, че курсистите имат по-ясна цел – постигането на конкретен резултат на изпита. Това е плюс, тъй като държи курсистите фокусирани и поставя измерителите на успеха им на една много конкретна скала. Но освен крайната цел, курсистите постигат много по време на подготовката си и това е фактор, който не е за пренебрегване.

Защо КУРС и защо в BRITANICA?

Това, което прави курсовете в BRITANICA толкова успешни (да, резултатите на курсистите ни говорят най-добре – 98% взети сертификати), е прецизното планиране. Сандро подчертава, че отделяме голям ресурс, за да записваме курсистите в точната група с точния преподавател. Ролята на учителя е безценна. Той не е „ходещ Google”, даващ информацията наготово, а професионалист с тънък усет, който успява да адаптира програмата така, че тя да бъде подходяща за точната група, за всеки индивид; да намери метода, който да даде максимума на конкретния колектив.

По време на курса, основният фокус е върху подобряването на владеенето и стила на езика и работата по формата – работи се за време, за качество и за способността да влагаме силните си страни там, където изискват изпитващите.

Основното затруднение по пътя към успеха са „методичните навици“. Изпитите тестват уменията и компетенциите, които са заложени в образователната система на Великобритания. Тъй като нашата система е много по-различна, по време на курсовете ние се научаваме да обмисляме проблемите по специфичен начин, да структурираме есе според изискванията, да се аргументираме по определен маниер. Всичко това прави подготовката изключително полезна не само за постигането на високи резултати на изпита, но и в живота на бъдещите студенти, професионалисти, комуникатори.

Резултатът като цел

Курсът е организиран по оптимален начин така, че кандидатът да изкара максималния резултат за себе си. Постиженията не се бавят – 98% успеваемост сред курсистите – да знаем, че вече го споменахме, но това, с което наистина обичаме да се хвалим, са резултатите на нашите курсисти.

Освен успех обаче, курсистите получават и един плюс от курса, за който може би не са предполагали – нови познанства и разширени хоризонти. Интензивните групи за сертификати са изключително разнородни – ученици, студенти, работещи учат заедно и се стремят към нещо общо. Курсистите са обединени от общата цел и това ги обединява и като манталитет. Богатството на групата обещава различни перспективи, а оттам и обогатяващо преживяване. Стимулира се атмосфера на обмяна на опит, учене и взаимно надграждане. Има динамика – по-младите черпят от вижданията на по-опитните, докато те се  интересуват от гледната точка на младия човек.

Това води до естествено развитие – курсистите откриват нови теми за разговор, различни подходи за задачи и  проблеми и нещо много важно – научават се да подхождат към всяка ситуация с план и преднамереност.

И така с доста конкретика всъщност искаме да кажем, че един курс не бива да се преживява и осмисля единствено като средство за постигане на цел, а като цялостно ценно и обогатяващо преживяване, което ще ви даде знания и умения, надхвърлящи конкретните цели и основоположни в разрешаването на бъдещи житейски ситуации.