Дарена, ниво CAE: "BRITANICA за мен е едно голямо семейство!"

“BRITANICA за мен е едно голямо семейство и аз съм част от него от 2013 година. В BRITANICA обичам това, че ми дава възможността да пътувам по света, да срещам нови хора. А също и без съмнение изгради у мен ценни личностни качества, което оказва влияние върху цялостното ми развитие. Научих се да бъда и по-добър човек. Благодаря на мис Теди, че постоянно ме окуражаваше да участвам в най-различни проекти и кампании. Нямам търпение да видя какво ме очаква в следващото ниво - CPE!”

- Дарена Атанасова, ниво CAE, филиал Варна Севастопол

Education Today

A BLOG BY BRITANICA

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.