Яна, ниво Movers: "Благодаря на BRITANICA за всичко."

“Харесвам BRITANICA, защото учителите са готини, а също и учебниците. Всичко е страхотно, харесва ми, че съм част от семейството на BRITANICA. Учителите ни учат да се трудим и да бъдем добри. Благодаря за всичко, което нашата мис прави за нас.”

- Яна, ниво Movers, филиал България 

Education Today

A BLOG BY BRITANICA

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.