Ясмин, ниво Movers: "Най-много ми харесва моята мис!"

"Това, което много ми хареса по време на курса, е моята мис Гери! Тя е много мила, подкрепя ни, много добре ни обяснява новите неща и как да постъпваме в различни ситуации. Най-щастлива и нетърпелива съм, когато мис Гери ни връща тестове и проекти. Винаги съм доволна от резултата, а ако съм допуснала грешки, се уча от тях."

- Ясмин, ниво Movers, филиал България

 

Education Today

A BLOG BY BRITANICA

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.