Йоана, ниво Founders: Много се радвам, че съм част от BRITANICA

“Много се радвам, че съм част от BRITANICA - имам възможност да се запозная с нови приятели и учители. През тази учебна година най-много ми хареса онлайн обучението, защото е интересно и забавно. Благодаря на мис Рали за добротата и търпението към мен.”

- Йоана, ниво Founders, филиал Младост 2

 

Education Today

A BLOG BY BRITANICA

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.