Йоана, ниво H2: "BRITANICA ме направи уверена!"

“Първия ден в BRITANICA бях нервна, но и в същото време развълнувана. Не знаех какво ме очаква и дали ще се справя, но още след първия час вече бях спокойна, защото разбирах всичко! Учителите в BRITANICA ме научиха на много нови неща, направиха ме уверена в знанията ми по английски.Откакто започнах да уча английски по-усилено, не спирам да мисля на английски, дори и в ежедневието си!”

- Йоана, ниво H2, филиал Люлин

Education Today

A BLOG BY BRITANICA

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.